Täyttöpalvelu

Täyttöpalvelu - huolehtii saatavuudesta puolestasi

Täyttöpalvelulla voimme tarjota asiakkaillemme aikaa ja lisää resursseja omaan ydinliiketoimin. Oletko tullut ajatelleeksi, kuinka kannattavaa on käyttää itse työaikaa toimistotarvikkeiden valintaan, tilaamiseen ja hallinointiin tai ehkä jopa ostoksilla käymiseen?

 

Palvelun avulla asiakas saa optimoitua tilaus- ja toimitus- ja laskutustapahtumat sekä minimoitua hankinnan kokonaiskustannuksia. Palvelun avulla asiakas varmistaa tehokkaan ja toimivan toimistotarvikehuollon sekä yhtenäisten toimintatapojen käyttöönoton. Täyttöpalvelun asiakkaalla on aina oikeat tarkoituksenmukaiset ja sovitut tuotteet saatavilla ilman hankalia tilausrutiineja. Täyttöpalvelumme helpottaa toimistotarvikehankintoja ja vapauttaa työntekijäsi ajan oman ydintyönsä tekemiseen.

 

Täyttöpalvelu käytännössä:

 

  1. Tarvekartoitus: Edustajamme kartoittaa yhteistyössä kanssasi tuotteiston, joka sisällytetään täyttöpalveluun. Samalla sovitaan tarkastus- ja täydennysrytmistä ja muista toimintatavoista kuten esim. kulkemisesta kiinteistössä jne.
  2. Varaston perustaminen: Laitamme varastonne järjestykseen ja nimiöimme hyllyjen reunukset viivakoodein, siten että jokaisella tuotteella on oma, merkitty paikkansa.
  3. Varaston hoito: Täyttöpalvelutiimimme käy sovitussa aikataulussa tarkastamassa puutteet, joiden perusteella tehdään täydennystoimitus.
  4. Toimitukset: Toimitamme tuotteet hyllyyn ja pidämme varaston järjestyksessä. Huolehdimme pakkausjätteistä ja esim. tyhjien värikasettien kierrätyksestä. Jokaisesta täydennystoimituksesta saat lähetyslistan, josta näet toimituksen sisällön.
  5. Laskutus: Tästä kaikesta saat halutessasi vain yhden koontilaskun kuukaudessa. Tuotteiden saatavuus paranee ja kiertonopeus kasvaa. Täyttöpalvelusta ei aiheudu lisäkustannuksia verrattuna perinteisiin toimintamalleihin.

Tarvikkeet aina saatavilla

Meille on tärkeää tarjota asiakkaillemme parasta jokaiseen tarpeeseen ja vapauttaa aikaa ydintyön tekemiseen oikeilla tarvikkeilla ja palveluilla. Se onnistuu yhteistyössä asiakkaan kanssa, tutustumalla ja perehtymällä heidän liiketoimintaan, jolloin selvitetään millaisille palveluille ja tuotteille on tarvetta. Täyttöpalvelun keskeinen tavoite on asiakkaan tarvikkeiden hankintaprosessin tehostaminen sekä koko logistisen jakelutien tehokkuuden parantaminen.