Reklamaatiot

Vialliset tuotteet:

 

Myymiemme tuotteiden takuuaika vaihtelee valmistajittain.

 

Havaittuasi vian toimittamassamme tulostustarvikkeessa tulosta vian toteamista varten testisivu. Ohjeet testisivun tulostamiseen löydät tulostimen käyttöohjeesta. Suosittelemme käytettävän testisivuna tulostimesta löytyvää "tarvikkeiden tila"- tai "diagnostiikka"-raporttia.

 

Mikäli viallinen tuote on jokin muu kuin tulostustarvike tai jos vika ei liity tulosteiden laatuun, tarvitsemme tarkan vikaselvityksen tuotteen mukana.

 

Tarvitsemme seuraavat tiedot reklamaatiota varten:


•    asiakasnumero, tilausnumero tai laskun numero (löytyvät lähetyslistalta ja laskulta)
•    tuotteen malli ja kappalemäärä 
•    vikakuvaus 
•    sähköpostiosoite, johon palautuslupa ja -ohjeet voidaan lähettää
•    puhelinnumero lisätietoja varten
 

Vialliset tuotteet korvataan toimittamalla tilalle uusi tuote tai korjaamalla.

 

Palautusluvan mukaiset tuotteet tulee palauttaa RCK Finland Oy:lle 14 vuorokauden sisällä palautusluvan myöntämisestä. Mikäli viallinen tuote on korvattu uudella tuotteella eikä viallista tuotetta ole palautettu 14 vuorokauden sisällä, laskutetaan toimitettu tuote normaalisti. Hyvityslaskua ei voida kirjoittaa, mikäli 14 vuorokauden palautusaika on umpeutunut.

 

Vialliset tuotteet lähetetään valmistajan/maahantuojan tekniseen tarkastukseen. Jos tuotteessa ei havaita vikaa, veloitetaan tilalle toimitettu korvaava tuote erillisellä laskulla.


Mikäli teknisessä tarkistuksessa tuotteessa ei ole todettu vikaa, emme voi taata tuotteen palautusta ostajalle, koska takuukäytännöt vaihtelevat valmistajittain.

 

Toimitusvirheet:

 

Toimitusten huomautusaika on 8 vuorokautta. Tarkista aina lähetyksen saatuasi, että toimitettu tuote vastaa tilaustasi ja lähetyslistalle merkittyä tuotetta. Varmista myös, että lähetyksessä ei ole kuljetusvaurioita. Älä avaa tuotepakkausta tai tee siihen mitään merkintöjä, jos tuote ei vastaa tilaustasi.

 

Ota yhteyttä asiakaspalveluun ja kuvaile toimitusvirhe. Tarvitsemme lähetyslistalta löytyvän tilausnumeron ja yhteystiedot. 

 

Reklamaation yksityiskohdat tarkistetaan ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet suoritetaan mahdollisimman pian. Asiakaspalvelu ottaa sinuun yhteyttä, mikäli toimitusvirheen korjaamiseksi on käytössä useita eri vaihtoehtoa.

 

Mitään tuotteita ei saa palauttaa ilman palautusnumeroa, jonka saat reklamaatiotasi vastaan. Palautuslupa on voimassa 14 vuorokautta sen myöntämisestä. 

 

Virheellisesti toimitetut laskuttamattomat tuotteet ovat RCK Finland Oy:n omaisuutta. Tuotepakkauksen avaaminen on merkki tuotteen ostamisesta, joten avattuina palautetut tuotteet laskutetaan ostajalta.

 

Ostajan tilausvirheet:

 

Tilaus on sitova heti, kun se on jätetty puhelimitse, sähköpostitse tai verkkokaupan kautta myyjälle. Verkkokauppatilauksista muodostuu automaattisesti tilausvahvistus, joka toimitetaan ostajan sähköpostiin. Kaupan voi purkaa 8 vuorokauden huomautusajan kuluessa. Palautettavan tuotteen on oltava täysin uutta vastaavassa kunnossa.

 

Ota aina yhteyttä palautuskäsittelijään ennen tuotteen palauttamista. Tuotteella on oltava voimassa oleva palautuslupa, sillä muuten palautusta ei käsitellä. 

 

Ostajan tekemän tilausvirheen vuoksi palautettavista tuotteista hyvitetään enintään 75 prosenttia alkuperäisestä myyntihinnasta. Lisäksi ostaja vastaa palautuskustannuksista. Paketti tulee palauttaa suoraan varastollemme- emme nouda lähetyksiä Postista, matkahuollosta yms.

 

RCK Finland Oy:llä on oikeus hylätä palautus, mikäli tuote ei ole uutta vastaavassa kunnossa. Tuote palautetaan tällöin ostajalle vastaanottajan kustannuksella. Palautus hylätään myös, mikäli palautusluvan 14 vuorokauden voimassaoloaika on päättynyt.

 

Asiakasta varten erikseen valmistetut tai tilatut, ei varastoitavat tuotteet, eivät sisällä palautusoikeutta.

 

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen estää palautuksen käsittelyn.

 

Ole ystävällinen ja varaudu siihen, että palautuksen käsittelyaika on noin viikko palautuksen saapumisesta RCK Finlandin varastoon. Kaikissa tiedusteluissa ota yhteys osoitteeseen asiakaspalvelu@rckfinland.fi.

 

Takuu korvaa tuotteen tai sen huollon jos tuotetta on käytetty ohjeiden mukaisesti. Lukekaa aina käyttöohjeet huolella ja käyttäkää vain laitteeseen soveltuvia lisätarvikkeita.

 

Jos tuotteella ei ole erillistä takuutodistusta, säilyttäkää lähetyslista ja/tai lasku.

 

Palautusosoite:

RCK Finland Oy / Varasto
Kisällintie 11a
01730 Vantaa
 

 

Ylivoimainen este 

 

Myyjä ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myyjän alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Myyjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

 

Tilauksen peruuttaminen

 

Mikäli ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, on sitä koskeva ilmoitus tehtävä myyjälle välittömästi. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta sen jälkeen, kun myyjä on lähettänyt tilausta koskevan tilausvahvistuksen ostajalle.

 

Erimielisyydet 

 

Näihin toimitusehtoihin sekä ostajan ja myyjän väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.